JavaScript Slideshow - TinySlideshow
برگزاری سمینار " اهمیت ارتباطات بین الملل" - 16 مهر 97

سمینار" اهمیت ارتباطات در روابط بین الملی" به درخواست معاونت بین الملل اتاقایران، با همکاری موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران و مدرک آکادمیک مدیریت DMAN در تاریخ16/07/97 با سخنرانی Ms. Brigitte Hegmann در محل اتاق ایران برگزار شد.

اینسمینار نیز بطور آنلاین و همزمان برای 34 اتاق بازرگانی سراسر ایران برگزار شد، کهاستاد مربوطه به سوالات متخصصین بین الملل در اتاقهای سراسری نیز پاسخ دادند.

آقای دکتر کرباسیمعاونت بین الملل اتاق ایران در آغاز سمینار با تشکر از همکاری موسسه آموزشی وپژوهشی اتاق ایران  و دعوت از اساتید خارجیبرای برگزار سمینارها به ایران، اهمیت و دانش ارتباطات را کلید موفقیت در روابطبین الملل و تداوم ارتباطات با کشورهای خارجی عنوان نمودند، و از اینکه علاقه کارشناسانبا تجربه بخش بین الملل اتاق ایران جهت پیگیری در گذراندن دوره های کاربردی آموزشیتقدیر کردند.

Ms. Hegmann در مباحث آموزشی سمینار از کارشناسان خواستند که بعضی از محتوایآموزشی را با همکاری استاد بطور اجرایی در حین اجرای سمینار تمرین نمایند.