آخرین اخبار و رویداد ها : آرشیو اخبار
دوره ها و کلاس های آموزشی :
اطلاعیه های آموزشی : تقویم آموزشی :
تاریخ : رویداد :
98/07/17 دوره لجستیک و حمل نقل بین المللی کالا
98/08/28 بسته آموزشی تجارت بین الملل
98/08/16 دوره حسابداری مالی 2
98/08/13 اینکوترمز 2020
سمینار ها و تورهای آموزشی جدید : آرشیو سمینار ها
کلاس ها و کارگاه های آموزشی جدید :