آخرین اخبار و رویداد ها : آرشیو اخبار
دوره ها و کلاس های آموزشی :
اطلاعیه های آموزشی : تقویم آموزشی :
تاریخ : رویداد :
98/05/28 دوره قوانین و مقررات صادرات واردات و ثبت سامانه جامع
98/06/06 دوره لجستیک و حمل نقل بین المللی کالا
98/05/31 دوره حسابداری مالی 1
98/05/31 دوره حسابداری مالی 1
98/06/06 اینکوترمز
سمینار ها و تورهای آموزشی جدید : آرشیو سمینار ها
کلاس ها و کارگاه های آموزشی جدید :