• احداث کلینیک عارضه یابی با همکاری اتاق ایران، دانشگاه جان هاپكينز و جایکا 19/6/93
  • گردهمايي مسؤولان آموزش اتاق
  • اولین نشت توجیهی کلینیک کسب و کار (در اتاق ساری)
  • اولین کنفرانس ملی نقش مدیریت در توسعه و تجارت کشور در تاریخ 93/02/31
  • اولین همایش رشد اقتصادی در اتاق یزد
  • افتتاح اولین کلینیک عارضه یابی در استان سمنان در تاریخ 93/02/20
  • برگزاری دومین همایش تعامل دانشگاه و صنعت در کرمان