آخرین اخبار و رویداد ها : آرشیو اخبار
دوره ها و کلاس های آموزشی :
اطلاعیه های آموزشی : تقویم آموزشی :
تاریخ : رویداد :
98/02/14 بسته آموزشی مدیریت بازرگانی و حمل و نقل
98/02/18 Pre-Intermediate
98/02/23 دوره لجستیک و حمل و نقل بین المللی کالا
98/02/23 دوره Biginner
سمینار ها و تورهای آموزشی جدید : آرشیو سمینار ها
کلاس ها و کارگاه های آموزشی جدید :