آخرین اخبار و رویداد ها : آرشیو اخبار
دوره ها و کلاس های آموزشی :
اطلاعیه های آموزشی : تقویم آموزشی :
تاریخ : رویداد :
97/09/26 بسته آموزشی مدیریت بازرگانی
97/10/17 Pre-Intermediate
97/10/10 دوره اصول مقررات صادرات و واردات( ثبت سامانه جامع)
97/10/19 دوره اعتبارات اسنادی L.C و مقررات حاکم بر آن
97/10/17 اینکوترمز
سمینار ها و تورهای آموزشی جدید : آرشیو سمینار ها
کلاس ها و کارگاه های آموزشی جدید :