سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - قم

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
اصول بازاریابی نویناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم4 شهریور 976 ساعت
1 Result