سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - زاهدان

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
باید ها و نباید های صادراتیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان14 تیر 976 ساعت
مدیریت ارتباط با مشتریاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان21 دی 976 ساعت
امور مالیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان24 دی 976 ساعت
آشنایی با تسهیلات بانکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان28 دی 976 ساعت
نقش استارت آپ ها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان5 بهمن 976 ساعت
5 Result