سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - رشت

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
مکاتبات و نامه نگاری تجاری به زبان روسیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت15 و 22 اردیبهشت 9712 ساعت
اصول تنظیم قرارداد های تجاری و بین المللی (مقدماتی)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت21 تیر 976 ساعت
اصول مقدماتی مکاتبات و نامه نگاری به زبان روسی (1) (2)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت3 و 4 مرداد 9712 ساعت
ایجاد انگیزه در حوزه مارکتینگاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت18 مرداد 976 ساعت
مدیریت فروش در چرخه اقتصادی رکود و بحراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت15 شهریور 976 ساعت
اصول پایه مکاتبات تجاری به زبان روسی (شهرستان آستارا )اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت25 و 26 مهر 9712 ساعت
نحوه نگارش قرار داد های تجاری به زبان روسی (شهرستان آستارا )اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت28 و 29 مهر 9712 ساعت
اصول تجارت با کشور روسیهاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت10 آبان 976 ساعت
اصول و پایه قراردادهای تجاری به زبان آلمانیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت12 و 13 اردیبهشت 9712 ساعت
شبکه سازی صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت14 آذر 976 ساعت
نحوه نگارش قرارداد های تجاری به زبان انگلیسی(1)(2)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت13 و 14 دی 9712 ساعت
ثبت علامت تجاری ، طرح صنعتیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت27 دی 976 ساعت
زبان آلمانی(1)(2)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر29 و 30 دی 9712 ساعت
مدیریت بسته بندی و کانال توزیعاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت4 بهمن 976 ساعت
14 Result