سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - خرمشهر

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
آشنایی با امور گمرکی و سامانه جامع امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر6 اردیبهشت 976 ساعت
آشنایی با اصول تجارت با عمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر10 اردیبهشت 976 ساعت
نحوه تجارت و سرمایه گذاری در روسیهاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر13 اردیبهشت 976 ساعت
کشت گیاهان داروئیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر16 اردیبهشت 976 ساعت
نحوه تنظیم و ثبت معاملات فصلی در سامانه امور مالیاتاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر24 اردیبهشت 976 ساعت
سامانه جامع ثبت سفارشاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر31 خرداد 976 ساعت -آشنایی با تمامی زیرسامانه های جامع تجارت شامل سامانه شناسه کالا، سامانه لجستیک و اخذ نقش تجارت -انجام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت -آشنایی با سامانه نیما -آشنایی با تأمین منشأ ارز یا اظهار حمل
آشنایی با سامانه جامع تجارت ایران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر25 و 26 تیر 9712 ساعت
آشنایی با بازار کویت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر25 شهریور 976 ساعت
8 Result