سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - لرستان

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
تفکر خلاق و کسب و کار های خوش آتیهاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان6 اردیبهشت 976 ساعت
مدیریت فروش در شرایط رکوداتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان27 اردیبهشت 976 ساعت تغییرات بازار در شرایط رکود - تحلیل رفتار مشتری - مدیریت احساسات مشتری در شرایط رکود - روان شناسی مشتری - روان شناسی فروش حرفه ای - بخش بندی مشتریان در شرایط رکود - توسعه فروش در شرایط رکود - سبک های ارتباطی مشتری
آشنایی با قانون مالیات های مستقیم غیر مستقیم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان12 تیر 976 ساعتکليات و مفاهيم عمومي ماليات - حق تمبر -ماليات بر درآمد -اجاره‌املاک- ماليات نقل و انتقال املاک و حق واگذاري محل - ماليات بر درآمد حقوق ماليات بر درآمد حقوق - ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي
آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده و تنظیم اظهار نامه مالیاتاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان13 تیر 976 ساعت
مدیریت بسته بندی و تبلیغات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان21 تیر 976 ساعتجایگاه کلیدی تبلیغات در فرآیند بازاریابی و صادرات - منطق در تعیین بودجه و هزینه تمام شده تبلیغاتی یک شرکت
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان28 مرداد 976 ساعت
آشنایی با سامانه جامع گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان26 مهر 976 ساعت
آشنایی با سامانه جامع تجارت ایراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان10 آبان 976 ساعت
بوم مدل کسب و کاراتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان21 و 22 آبان 9712 ساعت
9 Result