سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - بوشهر

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
مالیات بر ارزش افزودهاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر18 اردیبهشت 976 ساعت
آشنایی با قوانین مالیاتی 169 و 169 مکرر/رسیدگی مراجع اختلاف مالیاتیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر16 و 17 مرداد 9712 ساعت
مبانی بازار یابی و فروش / اصول شیکه سازی بازار یابی و تبلیغات دیجیتالاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر5 و 6 آبان 9712 ساعت
خلاقیت در کار آفرینی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر12 آبات 976 ساعت
قوانین و مقررات صادرات و واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر21 ابان 976 ساعتمعاملات بازرگانی خارجی در شرایط تحریم و رویارویی با بحران ها -مدیریت خرید و سفارشات خارجی - مهارت های بازرگانی و گمرکی - حقوق تجارت کاربردی براساس قانون تجارت
آشنایی با قوانین و امور گمرکیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر22 آبان 976 ساعتآشنايي كلي با تسهيلات سامانه در تجارت بين الملل - آشنايي كلي با مراحل اظهار الكترونيكي در رويه واردات و وظايف شركتهاي حمل -صاحبان كالا
6 Result