سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - بندرعباس

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
آشنایی باقوانین و مقررات بیمه تامین اجتماعی /آشنایی با قوانین و مقررات قانون کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس5 و 6 تیر 9712 ساعتحقوق تأمین اجتماعی کلیات و مفاهیم مقدماتی تأمین اجتماعی - حمایت‌های مقرر در قانون تأمین اجتماعی تکالیف کارفرمایان در قانون تأمین اجتماعی
آشنایی با فنون و رویه هبا صادرات و واردات / آشنایی با فنون مبادلات مرزیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس9 و 10 مرداد 9712 ساعت
2 Result