سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - اصفهان

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
کارآفرینان نسل آینده آشنایی ارائه طرح کسب وکاراتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان23 مرداد 976 ساعت
تفکر خلاق و آموزش متودولوژیTRIZاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان24 مرداد 976 ساعت
کارآفرینان نسل آینده آشنایی ارائه طرح کسب وکار- طرح توجیهیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان24 مرداد 976 ساعت
کار آفرینان نسل آینده- افزایش مهارت های ارتباطی -ایده پردازیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان25 مرداد 976 ساعت
کار آفرینان نسل آینده کار تیمی مفاهیم بازاریابیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان26 مرداد 976 ساعت
5 Result