سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - ارومیه

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
آشنایی با امور گمرکی و سامانه جامع امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه6 اردیبهشت 976 ساعت
مسئولیت های ،مدنی و کیفری مدیران شرکت های تجاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه27 اردیبهشت 976 ساعت
مدیریت حقوقی برای مدیران غیر حقوقی شرکت ها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه16 تیر 976 ساعت
مهارت و فنون امور گمرکی در ترخیص کالااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه26 تیر 976 ساعت
هوش مالیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه10 مرداد 976 ساعت
نحوه نگارش قراردادهای تجاری به زبان انگلیسیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه18 مرداد 976 ساعت
روش ها و مهارت های حقوقی حل و فصل اختلافاتاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه11 شهریور 976 ساعت
نکات استراتژیک مدیریت مالی بارویکرد تحلیل در عمل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه2 مهر 976 ساعت
اصول جهانی بازاریابی در شرایط بحران و رکود اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه18 مهر 976 ساعت
کارگاه آموزشی اطلاعات ارزی در واردات و صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه13 آبان 976 ساعت
بررسی های تحلیلی در حسابرسیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه22 آبان 976 ساعت
مهارت های نگارش حقوقی در لوایح و قرارداد های تجاریاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه28 آبان 976 ساعت
دعاوی و قوانین حقوقی و کیفری حاکم بر اسناد تجاریاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه17 دی 976 ساعت
مقررات ضمانت نامه ها اسنادی ضمانتیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه20 دی 976 ساعت
حقوق و تکالیف قانونی صاحبان کالا و کارگزاران گمرکیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه24 دی 976 ساعت
نکات کلیدی و کاربردی حسابداری مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه30 دی 986 ساعت
16 Result