سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - آبادان

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
مهندسی تبلیغات در بازاریابی و فروش/راهکارهای نوین صنعت بسته بندی محصولات صادراتیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان5 و 6 اردیبهشت 9712 ساعت
مدیریت برندو برند سازیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان19 اردیبهشت 976 ساعت
راه های خلاقانه ارتباط با مشتری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان23 اردیبهشت 976 ساعت
مکاتبات تجاری به زبان انگلیسیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان6 و 7 تیر 9712 ساعت آشنايي با مفاهيم و اصطلاحات بازرگاني و نحوه تنظيم انواع مكاتبات تجاري -ساختار نامه نگاري بازرگاني -مكاتبات مربوط به فروش - استعلام -پاسخ به نامه ها و هزينه هاي اعلام شده - سفارشات - آماده كردن Pro forma invoice - نحوه پرداخت
فروش اینترنتی و تلفنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان31 تیر 976 ساعت
روش های اسانس گیری و ساخت پیوند گیاهان داروییاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان27 مرداد 976 ساعت
آشنایی با اهم مسائل حقوقی قرارداد های تجاریاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان22 شهریور 976 ساعت
آشنایی با اصول طبقه بندی کالا بر اساس سیستم هماهنگ بین المللی با آخرین اصلاحاتاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان5 مهر 976 ساعت
مدیریت فروش در شرایط رکود اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان17 مهر 976 ساعتتغییرات بازار در شرایط رکود - تحلیل رفتار مشتری - مدیریت احساسات مشتری در شرایط رکود - روان شناسی مشتری - روان شناسی فروش حرفه ای - بخش بندی مشتریان در شرایط رکود - توسعه فروش در شرایط رکود - سبک های ارتباطی مشتری
بازاریابی دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان30 مهر 976 ساعت
آشنایی با اصول زبان بدن در مذاکرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان21 و 22 آبان 9712 ساعت
11 Result