سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - البرز

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
نکات حقوقی قراردادهای تجاریاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز19 اردیبهشت 976 ساعت
آشنایی با تخلفات امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز25 اردیبهشت 976 ساعت
روش های استقلال مالی و نحوه ارتباط با اعضای ناهمگون (غیر فعال)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز23 خرداد 976 ساعت
قیمت تمام شده کالااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز29 خرداد 976 ساعت
آشنایی با سامانه جامع امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز17 تیر 976 ساعت
ثبت سفارشاتاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز4 مرداد 976 ساعت
نقش استارت آپ ها در رونق محیط کسب و کاراتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز18 مرداد 976 ساعت-آشنايي با كسب و كارهاي نوپا -دلايل موفقيت و ناكامي استارت آپ ها - انواع و روش هاي تامين مالي استارت آپ ها -نكاتي كه در تامين مالي استارت آپ ها بايد رعايت نمود.
انواع اعتبارات اسنادی ویژگی های مفید هر یک از آن ها برای خریدار و فروشندهاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز14 شهریور 976 ساعت
نکات مدیریت خرید خارجی در فرآیند تعیین کالااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز21 شهریور 976 ساعت
مقررات صادرات و واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز5 مهر 976 ساعت
مدیریت و حفظ ارتباط با مشتریان در شرایط رکوداتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز13 آبان 976 ساعت
شبکه سازی فروش و صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز22 آبان 976 ساعت
آشنایی با ابزارهای دیجیتال بیت کویناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز24 آبان 976 ساعت
فن بیان و آئین سخنوری در بازاریابیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز28 آبان 976 ساعت
نظام حقوقی حاکم بر شرکت هااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز7 آذر 976 ساعت
قانون و حسابداری مالیات بر ارزش افزوده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز13 آذر 976 ساعت
آشنایی با آئین دادرسی مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز20 آذر 976 ساعت
آشنایی با اینکوترمز 2010اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز28 آذر 986 ساعت
18 Result