مشخصات سمینار :
رویه های حسابداری و نکات مالیاتی در صنعت حمل ونقل
زمان برگزاری : 6 اسفند
محل برگزاری : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
طول دوره : 6
هزینه ثبت نام : 1.700.000 ریال
توضیحات : روش های شناسایی درآمد در حمل و نقل بین المللی - نحوه ثبت معاملات فصلی در روش های حق العمل کاری - نحوه شناسایی اعتبار مالیات بر ارزش افزوده- نکات مالیتی کریری و فورواردری- معافیت درآمد صادرات خدمات حمل و نقل بین المللی
گروه : نامشخص