مشخصات سمینار :
پولشویی و روش های مقابله با آن
زمان برگزاری : 22 مهر 98
محل برگزاری : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
طول دوره : 3 ساعت
هزینه ثبت نام : 2000000
توضیحات : تعریف پولشویی و راههای انجام آن مصادیق پولشویی مقررات موجود در ایران در قبال مبارزه با پولشویی توصیه های گروه ویژه اقدام مالیfatf در مورد پولشویی و تامین مالی تروریسم و وضعیت کنونی ایران در تعامل با این گروه
گروه : نامشخص