مشخصات سمینار :
نقش حمل و نقل الکترونیک در رونق کسب وکار
زمان برگزاری : 14 و 15 مرداد 98
محل برگزاری : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
طول دوره : 8
هزینه ثبت نام : 2.800.000 ريال
توضیحات : - الزامات اجرای E-CMR و اثرات راهنامه الکترونیکی در تسهیل روابط صاحبان کالا و شرکت های حمل و نقل - رانندگان - مزایای بیمه نامه های الکترونیکی - آشنایی با کنوانسیون ADR & CPC Driver با تاکید بر رویکرد الکترونیکی
گروه : نامشخص