مشخصات سمینار :
مدیریت ریسک در تحریم و تاثیر آن بر تجارت بین المللی ایران
زمان برگزاری : 23 مرداد 98
محل برگزاری : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
طول دوره : 8 ساعت
هزینه ثبت نام :
توضیحات : - تعریف و درک ریسک تحریمات استراتزی و ابزار ارتباطی موقت در تحریم - درک مشکلات در تحریم ها و راه های مقابله با خطرات تجاری - آگاهی از قوانین و مقررات مالی بین المللی -گزینه های عملی و قانونی برای تجارت بین المللی
گروه : نامشخص