مشخصات سمینار :
تکنولوژی نوین مالی در صنعت انرژی- تعهدات اعتباری انرژی
زمان برگزاری : 16 بهمن 97
محل برگزاری : هتل پارسیان انقلاب- خیابان طالقانی
طول دوره : 3 ساعت
هزینه ثبت نام :
توضیحات :
گروه : نامشخص