لطفا برای ثبت نام در هر یک از کلاس ها ، روی آن کلیک نمایید :
 
دپارتمان حسابداری : هزینه دوره : گروه : توضیحات :
  حسابداری مالی 1 (دوره آموزشی حسابداری مالی 1)پنج میلیون و یکصد و شصت هزار ریالحسابداری مالی

دپارتمان بازرگانی : هزینه دوره : گروه : توضیحات :
  بسته آموزشی مدیریت بازرگانی (متشکل از 8 دوره) (-دوره پنجم - شروع دوره نیمه خرداد 99(حضوری))مدیریت بازرگانی
  حمل و نقل جاده ای بین المللی کالا- IRU (حمل و نقل جاده ای بین المللی کالا- ایرو38 )حمل و نقل
  لجستیک و حمل و نقل بین الملل (دوره آموزشی لجستیک و حمل و نقل بین المللی کالا)دو میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال حمل و نقل