لطفا برای ثبت نام در هر یک از کلاس ها ، روی آن کلیک نمایید :
 
دوره های مجازی : هزینه دوره : گروه : توضیحات :
  آشنایی با پولشویی و روشهای مقابله با آن- دوره مجازی1300000 ريالسرمایه گذاری
  مدیریت دانش750000 ريالبازرگانی مجازی
  آموزش بورس سطح 21300000 ريالسرمایه گذاری
  مقررات بازار سرمایه355000 ريالسرمایه گذاری
  مدیریت زمان750000 ريالبازرگانی مجازی
  اصول و فنون مذاکره950000 ريالبازرگانی مجازی
  گزارش نویسی و مکاتبات اداری650000 ريالبازرگانی مجازی
  مدیریت ریسک1200000 ريالمدیریت
  فهم و تحلیل صورتهای مالی650000 ريالسرمایه گذاری
  مبانی مربیگری و رهبری در سازمانهای نوین1450000 ريالمدیریت
   شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا EBC*L9900000مدیریت
  آموزش بورس سطح 170 هزار ريالسرمایه گذاری

دپارتمان بازرگانی : هزینه دوره : گروه : توضیحات :
  اصول و مقررات صادرات و واردات(ثبت سامانه جامع ) (اصول مقررات صادرات و واردات ( ثبت سامانه جامع))چهار میلیون و پانصد هزار ریالمدیریت بازرگانی