JavaScript Slideshow - TinySlideshow
کسب و کار با حوزه CIS - مورخ 98/2/10 -پروفسور فرد لودولف

سمینار با معرفی کشورهای منطقه CIS آغاز شد .

روسیه کشوری است که در شرق اروپا و در شمال آسیا قرار دارد. مرکز وپایتخت این کشور شهر مسکو می باشد . این کشور با کشور14 همسایه هم مرز است و مذهب 79% ارتدکس می باشد . در سال 2008 روسیهدچار یک بحران اقتصادی شد ولی تاثیر آن همانند بحرانهای دیگر نبود. بدترین بحراندر سال 1998 اتفاق افتاد که روسیه اعلام کرد نمی تواند بدهی ها و قرضهای خود راادا کند.

رشد و بهبود وضع اقتصادی روسیه از سال 2012 از تولیدات ناخالص از 3.7شروع که تا 2014 اندکی سقوط کرد ولی از سال 2014 تا 2017 رشد صعودی را طی کرد.

نرخ تورم از سال 2000 کاهش یافت که تا سال   2016یک روند ثابت را داشته است. از سال 2014 کهتحریماتی بر علیه روسیه آغاز شد این کشور نیز تحریماتی را بر اروپا اعمال کرد وحمایت خود را از محصولات روسی افزایش داد.

ساختار صادرات و واردات کشور ازبکستان – صادرات اصلی شامل طلا ، نفت ،روغن ، نساجی نخ و مس است ، که به سوییس – چین – روسیه و ترکیه و قزاقستان صادرمیگردد. واردات از ازبمستان – انواع ماشین آلات – مواد دارویی و انواع چوب است .بقیه کشورهای حوزه CIS صادرات و واردات ویژه خودرا دارند که در پاور پوینت عنوان شده است.

در جلسات رسمی پوشش آقایان و خانمها بسیار رسمی است و آقایان میتواننداز کراوات استفاده نکنند. معرفی رسمی از اعلام نام اول به همراه نام پدر انجام میشود . و حمل کارت ویزیت الزامی است. اگر به دیدار یک خانواده روسی میروید حتمابرای خانم خانه یک دسته گل تهیه بفرمایید. در جلسات از سیاست صحبت نکنید ولیمیتوانید از فرهنگ و یا اجتماع دو کشور صحبت کنید. روسها خیلی ساعات ملاقات رارعایت نمی کنند به ین لحاظ اگر ساعت ملاقات برایتان اهمیت دارد و جلسات دیگریدارید باید مرتب ساعت ملاقات را تاکید کنید.

عقد و امضا قراردادها همیشه با مقام اول هر شرکت انجام می شود. اگرافراد دیگری بجز مقام اول در جلسه انعقاد قرارداد حضور داشت حتما از او نامه معرفیرا بخواهید. و ثبت در قرارداد کنید.

فاکتورهای کلیدی موفقیت برای ورورد به حوزه CIS

-         در مورد بازار اولمطاله کنید. می توانید از شرکتهای تحقیقاتی بخواهید که این کار را انجام دهند.زیرا بازاریابی باید بر اساس نیاز بازار هدف انجام شود. و بدون مطالعه کار شما بینتیجه است.

-         به دنبال شرکای قوی وبا پتانسیل باشید.

-         ارتباطات را مدیریت کنید و آنها را گسترش دهید.

-         زمان ارزش پول رادارد. سرعت یکی از آیتمهای موفقیت آمیز است تا بتوانید بر رقبای خود غالب شوید.

-         مسایل مالی را مدیریتکنید.

-         در پاسخگویی به مشتریان سریع باشید.

-         اگر می خواهید واردبازار CIS شوید به فکر یک فعالیت طولانی مدت باشید. اگرمی خواهید فقط یک بارکار کنید و سود ببرید و دیگر ادامه ندهید زیرا به شما اعتمادنخواهند کرد.