JavaScript Slideshow - TinySlideshow
تعامل تجاری با کشور فرانسه و کشورهای اروپایی- مورخ 30 بهمن 97 از ساعت 14 تا 18

آقای فرانسوا وایلت در آغاز سخنرانی خود آماری از تعاملاتتجاری ایران و فرانسه در سال 2017 را ارائه دادند از قبیل تجهیزات حمل و نقل هواپیمایی محصولات الکترو نیکی- پلاستیکو محصولات لاستیکی و محصولات متفرقه ای مثل کشاورزی و شیلات که جمع آن به 1.5میلیون یورو می رسید.

طبق گزارشات اعلام شده در 6 ماه اول 2018 کاهشهایی را درصنعت هواپیمایی فرانسه داشتیم که از 13 میلیون یورو به 2 میلیون یورو و صنعتاتومبیل نیز که به 52% تولید رسید و همین طور کاهشهایی در صنعت دارویی و زیباییاعلام شد.

ولی در صنعت غذایی افزایش غلات غیر برنجی را از ایران بهفرانسه داشتیم. در 6 ماه سال گذشته حجم فروش کشورر فرانسه به ایران 40% کاهش داشتهو میزان فروش فرانسه به ایران یک میلیون و پنجاه یورو بوده که با آمار اعلام شدهایران به میزان 2 میلیون و 300 یورو فروش به کشور فرانسه را داشته است.

محصولاتی که  ازایران به فرانسه صادر شده است، از قبیل 28 میلیون یورو محصولات شیلات و کشاورزی ازقبیل پسته ، زعفران 90% که بیشتر در صنعت دارویی و زیبایی استفاده می شود. ) می باشد.

محصولات غذایی از پیش آماده شده و یخ زده. محصولات الکتریکی16 میلیون یورو- این اطلاعات از EuropeanComission گرفته شده است، که بسیار دقیق میباشد.

نفت 2.2 میلیون یورو ( البته تصور می شود که در سال 2019کاهش خواهد داشت) در حال حاضر فقط ایتالیا و یونان مجوز خرید نفت از ایران را  دارند.البته هنوز مشخص نیست که فرانسه برمعاهده ای که آمریکا خواسته ، متعهد می ماند یا خیر.

فروش ایران به فرانسه نیز طی تحقیقات انجام شده نشان دادهکه میزان فروش ایران به فرانسه حدود 7% کاهش یافته که 95% صادرات فروش متمرکز برنفت و مشتقات نفتی است. منبع این خبر از DC Tresor Source  می باشد.

صنعت توریسم در فرانسه عین صادرات نفت در ایران است. سالانه85 میلیون نفر به عنوان توریست وارد فرانسه می شوند.

در سال 2018 از صنعت توریسم 21 میلیارد یورو سود بهفرانسه  رسیده است. اولین مشتری توریستفرانسه کشور آلمان است، 12 میلیون آلمانی سالانه برای گردش وارد فرانسه می شوند.

40 سال پیش 35% صنعت فرانسه صنعت کشاورزی بوده که حالکوچکتر شده است و بخشهای مالی، بیمه ای و خدماتی افزایش یافته است.

گزارش از اتاق بازرگانی ایران و آلمان نشان داده که حجممبادلات ایران و آلمان در سال 2018 به 3 میلیون یورو رسیده است.

بین اروپا و ایران در حدود 11 میلیارد یورو از اروپا بهایران اعلام شده است. از طریق ایران به اروپا در سال 2017 در حدود 10 میلیارد یوروبوده است.

شرکتهای ایرانی تاکنون نتوانسته اند به آن میزان که ناممحصولات و یا شهرهای ایران شهرت دارند خود را به نام برند شناخته  شده معرفی نمایند. مثلاً یک فرانسوی نام پستهایران- زعفران ایرانی- فرش ایرانی و یا حتی سی و سه پل را می شناسد ولی هیچ نامیاز برندهای ایرانی را نمی شناسد.

جدیداًآن هم توسط اساتید و افرادی که از فرانسه به اتاق بازرگانی اعزام شده اند، نام سحرخیز و شهروند در بین شرکتهای فرانسه برده شده است.

برایثبت شرکت در اروپا بهتر است که در ابتدا مطالعات بازار انجام دهید و یک شرکت با یکشریک اروپایی ثبت کنید البته فقط تا سال اول تا به بازار اروپا اشراف یابید سپس میتوانید به تنهایی شرکت را اداره کنید. شرکت در نمایشگاهها و مذاکره در جلسات فروشکالا باعث می شود که ارتباط و روابط مناسبی با شرکتهای اروپایی ایجاد کنید.

 + پاور پوینت