دوره ی ICDL1   گروه ICDL از دپارتمان کامپیوتر

طول مدت:  12ساعت

روزها و ساعات تشكيل: دوشنبه 17 الي 20

مدرس دوره : آقای مهندس رفیعی

 مبلغ: 4/761/000

محتواي دوره

-        مباني كامپيوتر

-        ويندوز XP

-        Word

-        اينترنت

 
فایل ضمیمه :