دوره ی بسته آموزشی بازار یابی و فروش ( متشکل از 5 دوره)   گروه بازاریابی و فروش از دپارتمان بازرگانی
بسته آموزشی تخصصی بازار یابی و فروش

تکنیکهای نوین بازاریابی داخلی و بین المللی
مدت: 12 ساعت           شهریه: 1/250/000 ريال

- مفاهیم بازاریابی
- تکنیکهای نوین بازاریابی
- مقدماتی بر بازاریابی بین الملل
- استراتژیهای ورود به بازارهای خارجی
- مطالعه فرهنگ تطبیقی و اصول مذاکرهمدیریت فروش در شرایط رکود
مدت: 12 ساعت            شهریه: 1/250/000 ريال

-تغییرات بازار در شرایط رکود
- تحلیل رفتار مشتری
- مدیریت احساسات مشتری در شرایط رکود
- روان شناسی مشتری
- روان شناسی فروش حرفه ای
- بخش بندی مشتریان در شرایط رکود
- توسعه فروش در شرایط رکود
- سبک های ارتباطی مشتری

تبلیغات و بسته بندی
مدت: 16 ساعت         شهریه: 1/750/000 ريال
-جایگاه کلیدی تبلیغات در فرآیند بازاریابی و صادرات
- منطق در تعیین بودجه و هزینه تمام شده تبلیغاتی یک شرکت
-  برنامه ریزی، اثربخشی و هدفگذاری در تبلیغات - A-I-D-A-S درتبلیغات
- نقش تبلیغات در شکل گیری BRAND  و ایجاد هویتی پایدار در ذهن و قلب مشتریان
- تاثیر تبلیغات بر تصمیمات خرید و میزان فروش
- اهداف مختلف یک بسته بندی
- رنگ،شکل،معماری و تاثیرات متقابل آن در صنعت بسته بندی و تبلیغات
- اصول طراحی، لوگو، آرم و نشانه
- رنگ و تصاویر کلیدی در بسته بندی
- اثر بخشی و ثمر بخشی در بسته بندی
- آشنایی با ماشین آلات بسته بندی

مدیریت ارتباط با مشتری
مدت: 6 ساعت             شهریه: 1/000/000 ريال
-قوائد ارتباط با مشتری و ارائه خدمات
- اصول ارزشمندسازی روابط با مشتریان
- اصول ارزشمند سازی با مشتریان
- اصول شناسایی مشتریان کلیدی
- اصول وفادار سازی مشتریان
- قوائد جایگاه یابی و طبقه بندی مشتریان
- اصول جمع آوری اطلاعات و حفظ ارتباط با مشتریان
- گریدهای جهانی رضایت مشتریان
- اصول ایجاد رضایت و اندازه گیری و سنجش مشتریان

مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی
مدت: 16 ساعت         شهریه: 3/000/000 ريال
-آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات بازرگانی و نحوه تنظیم انواع مکاتبات تجاری
-ساختار نامه نگاری بازرگانی
- مکاتبات مربوط به فروش- استعلام
-پاسخ به نامه ها و هزینه های اعلام شده
- سفارشات
- آماده کردن pro forma invoice
-نحوه پرداخت
-بانکداری بین المللی
- شکایات
- اخذ نمایندگی
- حمل و نقل
- مکاتبات مربوط به بیمه
 
فایل ضمیمه :