دوره ی بسته آموزشی مدیریت بازرگانی (متشکل از 6 دوره)   گروه مدیریت بازرگانی از دپارتمان بازرگانی

بسته آموزشی مدیریت بازرگانی        مدت: 72ساعت                   شهریه: 13/450/000 ريال

اصول مقررات صادرات و واردات( ثبت سامانه جامع)                 مدت:16 ساعت       شهریه: 3/000/000 ريال

محتوای دوره اصول مقررات صادرات و واردات:

-        دوره ویژه انجام معاملات بازرگانی خارجی در شرایط تحریم و رویارویی با بحران ها

-        مدیریت خرید و سفارشات خارجی

-        دوره جامع مهارت های بازرگانی  و گمرکی

-        دوره حقوق تجارت کاربردی براساس قانون تجارت

-        دوره امور گمرکی و ترخیص کالا براساس قانون جدید گمرکی مصوب 1390

-        پرداختهای بین المللی و مقررات متحدالشکل ارتباطات اسنادی بر اساس UPC600

-        اینکوترمزو مسئولیت های عاملان مرتبط با آن در پایه ویرایش 2010

-        دوره ویژه حق العمل کاری ( کارگزاری در گمرک )

-        تامین و تدارکات کالا

-        حقوق صاحبان کالا در گمرک

محتوای دوره ثبت سامانه جامع:

-        آشنایی با حقوق مکتسب واردکنندگان در فعل صادرات و واردات

-        آشنایی با تمامی زیرسامانه های جامع تجارت شامل سامانه شناسه کالا، سامانه لجستیک و اخذ نقشتجارت و ...

-        آشنایی با نحوه واگذاری نمایندگی و مدیریت نمایندگان شرکت در سامانه جامع تجارت.

-        اخذ شناسه فروشنده خارجی

-        انجام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت

-        آشنایی با سامانه نیما ( معاملات و مبادلات ارزی(

-        آشنایی با تأمین منشأ ارز یا اظهار حمل

اینکوترمز 2010                                 مدت: 8 ساعت                         شهریه دوره: 1/250/000 ريال

محتوای دوره:

-        مدیریتصادرات

-        مدارک لازم جهت صادرات  کالا و نکات مهم حقوقی آن

-        نکات حقوقی و بازرگانی حمل

-        اصول و  نحوه تنظیم  قرارداد

-        قراردادهای بازرگانی بین المللی

-        مدیریت خرید و سفارشات خارجی

-        اصول و فنون مذاکرات

-        مجموعه مقررات بازرگانی بین المللی

-        اسنادحمل صادراتی

-        قراردادهای بازرگانی بین المللی

-        مدیریت خرید داخل

-        نکات حقوقی و کاربردی در اصطلاحات بازرگانی بین المللی (اینکوترمز 2010)

-         اعتبارات اسنادی و مقررات متحدالشکل اعتباراتاسنادی

-        قانون صادرات و واردات

-        قانون امور گمرکی

-        مراحل تامین کالا از بازارهای خارجی و ...

قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا             مدت: 12 ساعت        شهریه: 2/650/000 ريال

محتوای دوره :

-        نکاتکلیدی قانون امور گمرکی

-        رویه های گمرکی

-        ثبت سفارش در سیستم ثبتارش و سامانه جامع تجارت

-        اینکوترمز(در حد نیاز دوره ترخیص کالا)

-        اسنادبازرگانی ( در حد نیاز دوره ترخیص کالا)

-        اسنادحمل ( در حد نیاز دوره ترخیص کالا)

-        دوراظهاریEPL

-        سیستم ارزش گذاری کالا TSC 

 

اسناد حمل و نقل                      مدت:8 ساعت                         شهریه:1/250/000 ريال

محتوای دوره :

-        لجستیک چیست ؟

-        هدف لجستیک چیست؟

-        برنامه ریزی حمل و نقل

-        انواع روش های حمل و نقل و کنوانسیون های مرتبط و مسئولیت متصدیان حمل

-        اسناد حمل و نقل

-        اسناد بازرگانی

-        نکات کلیدی گمرک در ارتباط با حمل و نقل اینکوترمز 2010

اعتبارات اسنادی (LC) و مقررات حاکم بر آن            مدت:12 ساعت        شهریه: 2/300/000 ريال

محتوای دوره :

-        ریسکهای موجود درتجارت بین المللی

-        روشهای پرداخت در تجارت بین المللی

-        ساب باز، پیش پرداخت کامل ، وصولی ها

-        طرفين درگير در اعتبار اسنادي و خلاصه از وظايف و مسئوليت ها

-        فرآيند گشايش اعتبار اسنادي و اصلاح آن

-        اسنادحمل

-        فرآيند تهيه و ارسال اسناد در سيستم بانكي

-        چكينگ اسناد و پرداخت وجه - انواع اعتبارات اسنادي و ويژگيهاي مفيد هريك از آنها براي خريدارو فروشنده

-        قابل برگشت و غير قابل برگشت، تاييد نشده و تاييد شده، ديداري و مدتدار( فاينانس ، ريفاينانس،يوزانس)، در

-        برابرقبولي ، قابل معامله ، گردان ، قابل انتقال ، اتكايي ، واگذاري وجوه و

-        سوئيفت

-        اينكوترمز2010

-        مقرراتداخلي و بين المللي ناظر بر اعتبارات اسنادي

-        وضعيت گشايش اعتبارات اسنادي در زمان برگزاري دوره

مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی                مدت: 16 ساعت       شهریه: 3/000/000 ريال

محتوای دوره :

-        آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات بازرگانی و نحوه تنظیم انواع مکاتبات تجاری

-        ساختارنامه نگاری بازرگانی

-        مکاتبات مربوط به فروش

-        استعلام

-        پاسخ به نامه ها و هزینه های اعلام شده

-        سفارشات

-        آماده کردن pro forma invoice

-        نحوه پرداخت

-        بانکداری بین المللی

-        شکایات

-        اخذ نمایندگی

-        حمل و نقل

-        مکاتبات مربوط به بیمه


 
فایل ضمیمه :